تبلیغات
...ღ❤ مـَלּ و تَنهآ ❤ღ... - لَبخَندْ بِزَــنْ هَمیشِــــهْ...! (:

لَبخَندْ بِزَــنْ هَمیشِــــهْ...! (:

لَبخَندْ بِزَــنْ هَمیشِــــهْ. . .


کَسیْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ دَردْ دارــیْ. . .


کَسیْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ دِِلَـَـَتـ گِـِرِـفتِهْ. . .


ـهْیچکَسْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ کَمـ آوَردِ ی . . .


وَ ـفَهمیدَـنِ اـینـا بُزُرگـ تَرینْ دَردْهـ. . .


دَردْ دـارَهِ دِلْ گِـِرفتِهْ باشْی و دِلدارــیْ بــدَ ی. . .


دَردْ دـارَهِ کَمْــ آوَردِـه باشْی و شْاد باشْی. . .


دَردْ دـارَهِ گرـیِـهْ کُنیْ ـهْیچکَسْ نَـباشَهِ ، نَفَهمَهِ. . .


اَمّا تُو بازم لَبخَندْ بِزَـنْ. . . هَمیشِـهْ  (:


لبخند بزن...!

موضوع: تـــــــَـــنـــــــــــهــــــــــــآیـــیـ،
برچسب ها: لبخند، درد، گریه، شاد، دل،
[ 1394/07/17 ] [ 12:35 ] [ ♡ дLØηє G!яL ♡ ]
mouse code|mouse code

كد ماوس